Regels voor een Veilige Behandeling

Bij De Salon veilig en verantwoord een behandeling te kunnen ondergaan is van groot belang.
Onderstaand protocol, ‘Verantwoord naar de kapper in Coronatijd’, is ter goedkeuring voorgelegd aan de overheid.

HIERONDER DE BELANGRIJKSTE SPELREGELS OP EEN RIJTJE

• Houd 1,5 meter afstand van elkaar, buiten voor De Salon en binnen, in De Salon.
• Een afspraak maken is noodzakelijk. Zo kunnen we ons houden aan de voorgeschreven veiligheidsprotocollen.
• Kom alleen naar De Salon.
• Een minderjarig kind en mensen die door een beperking begeleiding nodig hebben, mogen naar De Salon vergezeld worden door één volwassene.
• Blijf thuis als je een van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, verhoging (tot 38 C°) of koorts.
• Blijf thuis als iemand in jouw huis koorts heeft (vanaf 38 C°) en/of benauwdheidsklachten.
• Was direct bij binnenkomst in De Salon je handen.
• De behandelingen zijn inclusief het wassen van de haren.
• Het dragen van een medisch mondkapje is volgens overheidsbesluit NIET verplicht*.
• Volg altijd de aanwijzingen van het personeel.
• Betaal zoveel mogelijk contactloos (pin of mobiel).

* klanten die er zelf een dragen en graag willen dat we een mondkapje dragen tijdens de behandeling komen we graag tegemoet, bespreek dit s.v.p. voorafgaand aan de behandeling even met ons, dan kunnen we daar rekening mee houden.

Lees hier het volledige protocol, opgesteld door de ANKO

Onderaan de pagina vind je onze nieuwe, verruimde openingstijden. Tot snel!